Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Bakom sidan Goabarn står Favorit, som är ett registrerat varumärke under Bergendahls Food AB. För Goabarn är det viktigt att du ska känna dig trygg i att Goabarn gör allt för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför samlar Goabarn in och sparar dina personuppgifter?

Goabarn vill dela med sig av råd och tips för en mysigare vardag med ditt barn. Det gör Goabarn dels genom innehållet på webbplatsen och dels genom direktmarknadsföring med tips och riktade erbjudanden till dig och ditt barn. Goabarn vill att de tips och erbjudanden du får ska vara så relevanta och personliga som möjligt.

Hur samlar Goabarn in personuppgifter?

Goabarn använder cookies på sin webbplats för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Cookies används för att samla in uppgifter som anses vara personuppgifter – som till exempel din IP-adress och information kopplat till din IP-adress – men inga personuppgifter som kan hänföras till dig som person.

I samband med att du anmäler dig till Goabarns nyhetsbrev och i samband med att du registrerar dina personuppgifter för att erhålla erbjudanden, samlar vi in och sparar de uppgifter du lämnar.

Hur använder Goabarn dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att Goabarn ska kunna dela med sig av riktade och personliga tips och erbjudanden via direktmarknadsföring via e-post. Goabarn säljer aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.

Hur länge sparas och behandlas dina personuppgifter?

Direktmarknadsföring
Goabarn använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år, om du inte innan dess avregistrerar dig från direktmarknadsföring.

Samtycke
Goabarn behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke och sparar bara dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det. Du godkänner Goabarns behandling av dina personuppgifter genom att klicka i rutan för samtycke i samband med att du anmäler dig till Goabarns nyhetsbrev eller i samband med att du registrerar dina personuppgifter för att erhålla erbjudanden.

Återkalla ditt samtycke
För att avregistrerar dig från nyhetsbrev och direktmarknadsföring via e-post kan du kontakta Goabarn enligt nedan. Du kan också återkalla ditt samtycke genom en länk som alltid finns med i alla nyhetsbrev från Goabarn.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som Goabarn har registrerat om dig. Kontakta Goabarn enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan också begära att få dina personuppgifter ändrade, rättade eller raderade genom att kontakta Goabarn enligt nedan.

Du hittar dina fullständiga rättigheter som registrerad på datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se

Har du invändningar på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dataskydd@bergendahls.se

Du kan även kontakta Datainspektionen om du anser att Goabarn behandling av dina personuppgifter inte sker säkert eller korrekt.

Personuppgiftsansvarig

Goabarn tar hjälp av andra företag för behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Samtliga externa företag som vi samarbetar med är förbundna enligt avtal att hantera personuppgifter enligt denna integritetspolicy samt dataskyddsförordningen (GDPR). Det handlar framför allt om hantering av direktmarknadsföring samt tjänster kopplade till webbplatsen. Goabarn säljer aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.

Goabarn är personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter hanteras säkert.
Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter:
Goabarn
Box 14, 281 21 Hässleholm
info@goabarn.se

Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Bergendahl Food AB kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Bergendahl Food AB använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Bergendahl Food AB använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket.

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Bergendahl Food ABs webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vår webbplats upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Citygross Favorit